Etusivu

Hämeenlinnan tutoropettajien tehtävänä on tukea kaupungin opettajia ja oppilaita opetussuunnitelman toteuttamisessa sekä  digitaalisuuden jalkauttamisessa luontevaksi ja pedagogisesti mielekkääksi osaksi opetusta ja oppimista. Tutoropettajat toimivat oman työnsä ohella toisten opettajien työpareina ja vertaiskouluttajina levittäen omassa työssään hyväksi koettuja malleja ja käytänteitä.

Digitaalisuuden lisäksi kaupunkimme perusopetuksen tutorteemoina ovat:

  • monilukutaito
  • ohjelmointi ja robotiikka
  • kielten tutorointi
  • toimintakulttuuri
  • matematiikka.

Tältä sivustolta löydätte tarkempaa  tietoa näiden teemojen sisällöistä, tutoreista sekä käytännön asioista.